All posts tagged "çocuklarda kitap okuma"

  • ÇOCUKLARDA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI

    Kitap, genel anlamda çocukların bilişsel, duygusal, ruhsal ve ahlaki açıdan gelişmesini sağlayan en önemli araçtır.  Bunun yanında kitap, çocuğun dil becerilerinin önemli ölçüde gelişim göstermesine...